De Deugd van   De  Maand

Doe iets goeds voor een ander en win een schaaltje heerlijke bonbons gratis thuis bezorgd!  Weet je iemand die hiervoor in aanmerking komt?

Inzenden voor de laatste dag van de maand op trrocello@gmail.com.

Klik op de foto voor de details en de voorwaarden

klik op de 
afbeelding

De Deugd van Maart is toegekend aan Louise

De Deugd van Maart is een dubbel-slag. In eerste instantie is deze toegekend aan de mannen van “365 dagen succesvol”. Zie de web-site en wordt aangestoken door hun tomeloze energie en verfrissende kijk op leven en welzijn. www.365dagensuccesvol.nl

Echter zij weigeren ieder vorm van beloning of cadeau’s. Dus de heerlijke zelfgemaakte bonbons van Ro Cello zijn aan ze voorbijgegaan. Zij hebben wel gevraagd om deze erkenning van Deugdzaamheid aan iemand toe te kennen die daar meer recht op heeft.

Louise is de eerste en enige die direct naar voren komt. Zij is de belichaming van Deugdzaamheid, niet in het grote organisatorische, maar juist in het kleine dienstbaar zijn, belangstelling hebben, altijd klaar staan, belangeloos optreden, direct handelen en het eigen belang even wegzetten. In familie-, kennissen- en vriendenkring, maar ook ver daar buiten. 

 

 

 

 

 

Deugdzaamheid is geen garantie voor een probleemloos leven. Jij bent wellicht wel Deugdzaam, maar dat zegt nog niets over de mensen om jou heen, of je werkgever, of De Overheid die minder en minder betrouwbaar blijkt.

De Deugdzaamheid in relaties lijkt te verbleken, het aantal relatie breuken stijgt exponentieel, het aantal kinderen dat op vrijdagmiddag met een rugzakje op de fiets naar een ander thuisadres rijdt eveneens.

( Ro Cello citeert De Volkskrant, de Katern van enkele weken geleden had een niets verhullende titel “Van Mama naar Pappa naar Mamma naar Pappa.”)

Ook Louise is op het relationele niets bespaard gebleven. Na 25 jaar trouwe liefde is het “plotsklaps” afgelopen, over en uit. Alles wat geweest is was een “farce”. Niet alleen het nieuwe leven is onwerkelijk, maar vooral het herschikken van, en het opnieuw waarde geven aan al die jaren daarvoor.

Louise raakt in een shock en ook nog eens in de financiële problemen. Het reguliere inkomen is weg en financiële ondersteuning blijft uit.

Het is zelfs de Gemeente die haar aanraadt om maar gewoon “zwart” te blijven werken, want dat deed zij toch al jaren volgens de beoordelende ambtenaar.

Toch weet zij alle tegenslag te overwinnen door een rotsvast vertrouwen in Deugdzaamheid. In het traject van trainingsprogramma’s en zelf-hulpgroepen valt zij op door haar empathie, maar ook door haar intelligente en creatieve benadering van problemen en de groepsdynamiek.

Het gaat razendsnel bergopwaarts en de humor en levenszin nemen al weer snel hun plaats in, in het leven van Louise.

Zij is in korte tijd weer even dienstbaar als eerder, maar heeft door het verwerken van onverwachte levenservaringen een verdieping van inzichten verkregen die zij altijd bereidt is met anderen, die daar behoefte aan hebben, te delen.

Louise is met recht De Deugd van Maart!

De Deugd en Privacy – wetgeving

De nieuwe wetgeving op de Privacy is feitelijk al twee jaar oud.

Ro Cello was hiermee bekend en heeft altijd getracht de Privacy van genoemde personen op de website, o.a. bij De Deugd, te beschermen en heeft altijd alleen met instemming van betrokkenen teksten, foto’s, afbeeldingen ( logo’s ) en e-mailadressen of URL’s gepubliceerd.

Dit geldt ook voor bezoekers van de website en ontvangers van de Nieuwsbrief.

Nu de uitvoering van de wet ook werkelijk in kaders wordt gevat en wordt geëffectueerd, blijkt dat er nog veel onduidelijk is m.b.t. de regelgeving; wat

mag wel, wat mag niet.

In ieder geval is duidelijk dat iemand die instemt met het gebruik van zijn of haar gegevens, die instemming zonder voorwaarden kan intrekken, dan wel kan eisen dat die gegevens worden gewijzigd of verwijderd en in bepaalde gevallen het recht heeft dat zelf te doen.

Met name dit laatste maakt het voor Ro Cello onwerkbaar om op de huidige wijze De Deugd van de Maand voort te zetten.

Als de mist rondom de Pricavy-wet een beetje is opgetrokken dan zal bekeken worden op welke manier de Deugdzaamheid van medemensen voor het voetlicht gebracht en beloond kan worden.

 

Alle deelnemers en volgers van De Deugd hartelijk dank en blijf het volgen op www.ro-cello.com.

 

In liefde en wijsheid.

De Deugd van April is toegekend aan Kirsten Nelis

Kirsten Nelis uit Amsterdam is ervaringsdeskundige als het gaat om Burn-out. In haar eigen verhaal verteld zij heel open en eerlijk over haar proces en ervaringen die uiteindelijk maar tot één conclusie hebben geleid; Burn-out.

 

“Het is de zomer van 2010. Tijdens mijn werk heb ik last van hoofdpijn. Een drukkend gevoel op mijn voorhoofd. ‘Ik heb nooit hoofdpijn’, dacht ik nog. Ik merk dat ik geen zin heb in mijn werk maar ga toch tot laat door. Ik neem een paracetamol om het vol te kunnen houden, om vervolgens op vrijdagavond kapot in bed liggen.”

 

“Ik heb vrij gekregen en ben een paar weken op vakantie gegaan. Het ging een stuk beter maar toen ik weer op kantoor kwam, was het pas echt mis: het licht ging uit en ik had een burn-out.”

 

Waar het ook vandaan komt, het zal zo zijn geweest. Kirsten vind de kracht om terug te vechten en volgt alle mogelijke cursussen en therapieën die op haar weg komen.

 

“Mijn proces, ervaring en het beste uit de afgelopen 7 jaar aan relevante opleidingen, workshops, coaching en trainingen heb ik samen gebracht in één methode. Mijn methode besteedt aandacht aan hoofd, hart en lichaam, biedt concrete handvatten en is direct toepasbaar.”

Wie de website bezoekt van Kirsten Nelis (kirstennelis.nl) en de door haar ontwikkelde burn-out test doet, wordt opgenomen in een warm nest van virtuele aandacht. Er volgt een niet aflatende stroom van mails met persoonlijke analyses, overdenkingen en adviezen om vooral duidelijk te maken dat signalen van Burn-out serieus genomen moeten worden.

Een treffend voorbeeld vinden we in de onderstaande tekst van Kirsten;

 

“Lieve Ro, (!)

Hoe gaat met jouw energie? 
Ken je de frustratie dat je wel wílt maar dat je gewoonweg niet kúnt omdat je geen energie hebt? Dat je tegen dingen kunt opzien omdat je bang bent dat je het niet volhoudt? Dat je te moe bent om de dag op een normale manier door te komen.
Dit is heel normaal als je een lange periode veel stress ervaren hebt. Je hebt constant 'aan' gestaan. Je bent doorgegaan terwijl je eigenlijk al in het rood stond.
Het is dus tijd om dit om te gaan draaien. Te stoppen met het leegtrekken van jouw batterij en te beginnen met het opladen. En ik kan en wil je hierbij helpen!”

Waar blijft De Deugd?

 

Kirsten zet Burn-out heel duidelijk centraal in haar werkzame leven. Zij is er vast van overtuigd dat zij door haar proces, ervaringen en verworven deskundigheid, anderen op weg kan helpen Burn-out te herkennen en te bestrijden. Daarbij plaatst zij het kiezen voor het eigen zijn en welzijn, wensen en verlangens, emoties en creativiteit centraal.

 

Zij laat niets na om in de stroom van e-mails die je ontvangt na een eerste contact je te overstelpen met motiverende teksten, adviezen en suggesties.

Natuurlijk is zij ook Ondernemer en wil zij graag dat mensen meedelen in haar ervaringen.

Maar zij geeft al zoveel weg in haar mail-contact dat voor een goed verstaander dit eigenlijk al voldoende is om in ieder geval in een eerste stadium van Burn-Out zelfredzaam te kunnen zijn.

Zelf zegt Kirsten hierover;

“Ik geef inderdaad veel weg. Dit heeft veel redenen. Er is veel onjuiste info en advies beschikbaar. De mensen worden steeds jonger, ik krijg regelmatig mailtjes van middelbare school leerlingen bijvoorbeeld en niet iedereen heeft het geld zich goed te laten helpen. Als ik met wat ik doe, mijn steentje bij kan dragen dan ben ik daar dankbaar voor.”

Ro Cello is trots op De Deugd van April 2018.

Is Bescheidenheid een Deugd?

In de Nieuwsbrief van Februari  staat dat we hier eens nader op in zullen gaan.

In vergelijking met de vaste overtuigingen die vanuit de opkomst van de welvaart in de 60'er jaren van de vorige eeuw zich hebben ontwikkeld zijn er in de laatste 10'tallen jaren nogal wat veranderingen opgetreden.

Was het in die tijd een vaste waarde te denken dat je in het werkzame leven altijd in inkomen vooruit zou gaan, is men nu door een onberekenbare arbeidsmarkt lang niet altijd zeker van een vast inkomen.

Aan de andere kant van het tegenwoordige spectrum zie je jonge mensen, vaak op spectaculaire wijze een image, carrière en vermogen opbouwen. 

Een ander vaste waarde in de tweede helft van de vorige eeuw was het beroep. In de Flow van een 8-baans welvaart zijn veel nieuwe beroepen ontstaan ( ICT, Logistiek, Chemie enz. ) die aan grote groepen werkenden veel nieuwe perspectieven heeft geboden. Van fiets naar auto, van auto naar caravan, van caravan naar camper, van camper naar vakantiehuisje, van vakantiehuisje naar tweede woning in het buitenland.

Het antwoord op de vraag "Wat wil je worden?" werd beantwoord met het benoemen van een beroep.

Het antwoord in de huidige tijd is bij jongeren vaak; "Weet ik niet." Bij doorvragen komt een scala aan persoonlijke wensen naar boven zoals,

"Ik wil mijn style ontwikkelen." of  "Iets in de Music-Scene", Vlogger  of  een bekende, rijke voetballer bij een grote club in het buitenland.

Ook bij gevorderden in hun loopbaan zien we de bereidheid om verworvenheden op te geven, ("Ik vertrek" ), voor  vrijheid, creativiteit, low-profile ondernemerschap of het leven in de Natuur.

"Je moet doen waar je goed in bent", is een uiting van de 60'er jaren gedachte dat als je hier gevolg aan geeft het maatschappelijk succes, de bijbehorende beloning en de persoonlijke ervaringen vanzelf tot bevrediging stemmen.  Deze gedachte is niet meer van deze tijd.  "Je moet doen wat je wilt, je moet doen waarmee je respect en bewondering afdwingt bij jouw Peer-Group.  En waar je niet goed in bent moet je dat dan maar worden."  De concurrentie is groot en de waardering voor kwaliteit en competenties zeer onberekenbaar. Werk is geen beroep; van slager naar parketlegger, van zorgverlener naar timmerman, van antiquair naar beddenverkoper. Lang leve de Franchise-formule! 

In dit alles speelt het begrip Bescheidenheid een belangrijke rol.

Ondanks het feit dat dit begrip zo'n beetje uit ons taalgebruik is verdwenen. In oude concepten was Bescheidenheid een Deugd, zelfs een zeer grote Deugd.  Een bescheiden persoon toonde respect voor anderen, liet iedereen uitpraten, was altijd bereid te luisteren en behulpzaam, stelde zelf geen eisen en gaf vooral niet hoog op over eigen kwaliteiten.  Complimentjes waren aan een bescheiden persoon niet besteed en werden steevast afgedaan als iets onbelangrijks.

Dit beeld begon te kantelen in de jaren '70 van de vorige eeuw toen de uitspraak; "Bescheidenheid is vaak het verlangen om tweemaal geprezen te worden" zijn intrede deed.  Bescheidenheid werd weggezet als "aandachttrekken", als vals egoïstisch-altruïsme.  In de volgende tientallen jaren werd bescheidenheid overvleugeld door; 

- je moet voor jezelf opkomen

- je mag er zijn, je moet weten wie je bent

- je moet van dat lage zelfbeeld af

- je moet meer van je afbijten en zeggen wat je vind

- je moet wat assertiever zijn

Om tot slot te eindigen in; als je bescheiden bent, ben je een "Loser"

En dan is alles verloren.

Bescheidenheid is een "containerbegrip" geworden voor alles wat je als mens eigenlijk niet ( meer ) wilt zijn.