Lao Tzu 
Lao Tzu - Tao te Ching

Lao Tzu is vermoedelijk afkomstig uit de staat Chu. Voor de 5e eeuw voor Christus trok hij  enige tijd als filosoof rond. Niemand die hij trof  wilde naar zijn waarheden luisteren. Uiteindelijk gaf hij het op de mensen goede raad te geven en besloot hij de beschaafde wereld, in dit geval China, te verlaten. Aan de westgrens kwam Lao Tzu een poortwachter, Guan Yin Zi tegen. Die wist hem over te halen zijn ideeën op te (laten) schrijven, omdat het zonde zou zijn als die helemaal verloren zouden gaan. Lao Tzu zou hierop de Tao Te Ching, het Boek van Weg en Deugd hebben laten samenstellen. Het is waarschijnlijk dat de versie van de Tao Te Ching zoals wij die nu kennen: in 81 verzen niet door één auteur is geschreven, maar een verzameling uitspraken van Lao Tzu, opgetekend na mondelinge overdracht door discipelen van Lao Tzu zoals Guan Yin Zi. 

Lao Tzu was zich bewust van de tegenstellingen in de dingen, die telkens in een eeuwig transformatieproces terugkeren. Zodra het goede of de schoonheid wordt aangenomen is het slechte en de lelijkheid ook al aanwezig. Elke handeling, die zich op het goede of de schoonheid richt, is dus al bij voorbaat contraproductief. Het hoogste goed is daarom als water, dat alle ruimten vult zonder onderscheid te maken. Veranderingen vinden niet op een progressieve wijze plaats, maar in een constante cyclus. Streven is daarom volgens Lao Tzu bij voorbaat zinloos. Een Wijze; "zou moeten  handelen zonder ergens naar te streven".

( Vrij naar Wikipedia.)

Tao 12

Kleuren verblinden het Oog

Geluiden maken Doof

Smaakjes verwoesten de Smaak

Gedachten verzwakken de Geest

Verlangens krenken de Liefde

Wij kijken naar de Wereld

En vertrouwen op het innerlijk Geloof

De Dingen komen en gaan 

Het Geloof, zo ruim, blijft staan

( vrij naar Lao Tzu - Tao te Ching - Een reis in beelden )

Tao 11

Wij verbinden spaken tot een wiel​

maar het gat in het midden laat met de as de wagen rijden

Wij maken van water en klei een pot

Maar de leegte in de kruik

Kan bevatten wat we willen

Wij bouwen een huis van hout

Maar de ruimte van binnen

Is warm, leefbaar en biedt bescherming

Wij werken met wat voorhanden is 

en maken leegtes die nuttig en aangenaam zijn

( vrij naar Lao Tzu - Tao te Ching - Een reis in beelden )

Tao 10

​Kun je je geest weglokken van zijn rusteloze zwerftocht                         

En bewaren in zijn oorspronkelijke staat?

Kun je je lichaam soepel laten worden                                                    Als dat van een pasgeboren kind?

Kun je je innerlijke beelden zuiveren    Tot je niets ziet dan het licht?

Kun je mensen liefhebben en hen leiden                                                      Zonder hen je wil op te leggen?

Kun je omgaan met wezenlijke dingen                                                     Door ze op hun beloop te laten?

Kun je afstand nemen van je eigen gedachten                                               En zo alles begrijpen?

 

Geboren laten worden en voeden,                                                   Hebben zonder te bezitten,                                                                Handelen zonder iets te verwachten,                                            Leiding geven en niet proberen te sturen;

De allerhoogste Deugd.

 ( vrij naar Lao Tzu - Tao te Ching - Een reis in beelden )

Wereldverbeteraar
 klik op afbeelding
       Ego - moe
      Tekst volgt
     Dadendrang
      Tekst volgt
Rust en Evenwicht
       Tekst volgt